Avelsarbete

På gården bedrivs en seriös avel vars syfte allra främst är att få fram så duktiga hoppkaniner som möjligt, med hälsa och hållbarhet som största fokus. I avelsarbetet är det noga med upprätthållandet av en hög standard på vilka avelsdjur som inkluderas samt val av avelskombinationer. Det finns alltid en tanke bakom varje kull och ett syfte att kullen ska kunna bidra som både avelsmaterial och tävlingskaniner.

Utöver diverse avelsprojekt så som obesläktad avel eller färgavel finns det en grundmall för vilken typ av hoppkanin avelsarbetet ska främja: Kaninen ska ha ett fördelaktigt temperament för tävlingsmiljöer och vara lätthanterlig både till vardags och på tävling. Den ska med lätthet kunna samarbeta med föraren och besitta stor hoppförmåga och kapacitet. Kaninen ska vara lättlärd och flexibel inför anpassningar efter vad föraren ber om på banan. Kroppen får gärna vara högrest och ska ha ge intryck av balans och proportion. Kaninen ska vara defektfri och ha en god genetisk variation där inavelsgraden för individen understiger 4%.


Krav på avelsdjur / kombinationer

  • Kombinationer som kommer ge avkomman oönskade egenskaper ska inte genomföras.
  • Endast kombinationer som kan tillföra något till avelsarbetet ska genomföras.

  • Varje kombination ska kunna ge en avkomma bättre än sina föräldrar.

  • En kaninhona ska inte få sin första kull innan 10 månaders ålder.

  • En kaninhane ska ha fyllt minst 8 månader vid sin första kull.

  • En kaninhona ska inte få sin första kull efter 3 års ålder.
  • En inavelsgrad för kullar på högre än 3,5% bör undvikas och vid någon som helst inavel ska släktskapet kontrolleras noggrant för att se vilka individer som är återkommande.