Besläktat eller obesläktat?

Det mest ansvarsfulla man kan göra om man vill fortsätta avla besläktat är att försöka upprätthålla ett så sunt avelsarbete som bara möjligt, bland annat genom att aktivt sträva för att öka den genetiska mångfallden. I längden innebär ett ohållbart avelsarbete alltid konsekvenser som drabbar både kanin och ägare, men framför allt riskerar det att orsaka lidande för ett oskyldigt djur.

Många av våra besläktade led är kopplade till härvor av defekter hit och dit, risken för defekter ökar desto mer om man inavlar och alltså dubblar dessa potentiellt defekta gener hos avkomman. Jag är väldigt kluven till huruvida man bör avla så hårt besläktat som många gör idag, utan att göra minsta försök till "utavel" från dessa led. Visst vill vi ha duktiga hoppkaniner, men vi måste inse att vi aldrig kommer undslippa uppkomst av defekter om vi inte försöker avla bort från de.

Jag anser personligen att man inte bara borde bojkotta de mer besläktade kaninerna i avel, bara för att man försöker få in nytt blod behöver man inte gå miste om allt avelsarbete som är nerlagt för att få fram de duktiga hopparna vi har idag. Att helt exkludera kända hoppled och bara satsa på de duktigaste obesläktade kaninerna i avel skapar i slutändan bara nya kända led. 

För att ta vara på allt avelsarbete, och inte bara börja om från där vi startade på 90-talet, anser jag att det bästa är att försöka utavla (besläktad kanin + obesläktad kanin) så mycket som möjligt. Visserligen kan man aldrig garantera att obesläktade kaniner har en helt defektfri stam, men många uppfödare inom SKAF använder sig av testparningar för att kontrollera sina led. Om man exempelvis parar en renrasig kanin (från seriös uppfödare) med en väldigt besläktad hoppare resulterar det i en generations total utavel från de kända leden. Skulle man hålla på så ett tag, och samtidigt avla för att främja så duktiga hoppare som möjligt, skulle de kända, defekta leden långsamt hamna längre bak i stammen och alltså ha en lägre genetisk påverkan samtidigt som kaninerna skulle behålla sin hoppförmåga.

Tyvärr låter detta mycket enklare än vad det är, och det är många fler komponenter i det hela som måste tas i beaktning. Jag kan inte lägga mig i hur andra uppfödare väljer att avla, men jag hoppas att alla förstår att valen vi gör idag fortfarande kan påverka om tio, tjugo år.