Inför en kull krävs mycket planering och övervägande. Ett seriöst avelsarbete innebär att det finns många faktorer som spelar in och noga måste tas i beaktning, varje kull som tas på gården är alltid väl genomtänkt och planerad. 

Läs mer om vår avel här:


Planerade kullar 2024

Vi har ett flertal planerade kullar 2024 utöver de redan publicerade. Dessa kommer visas på hemsidan så fort parningsdatum har satts!