Inför en kull krävs mycket planering och övervägande. Ett seriöst avelsarbete innebär att det finns många faktorer som spelar in och noga måste tas i beaktning, varje kull som tas på gården är alltid väl genomtänkt och planerad. 

Läs mer om vår avel här:


Planerade kullar 2023 

Cello + Navi

01.11.2023

Syftet med kullen är att frambringa storhoppande individer med kapacitet för de högsta klasserna. De ungar som ev. blir till salu kommer inte att tingas ut förrän de uppnått minst 10 veckors ålder. 2 ungar stannar.

Syftet med kullen är att frambringa kompetenta tävlingskaniner med mycket driv. De ungar som ev. blir till salu kommer inte att tingas ut förrän de uppnått minst 10 veckors ålder. Minst 1 unge stannar.


Kaniner som planeras gå i avel 2024:

  • Röstebos Muffin Master
  • Miss Blueberry Muffin
  • Kiedings Drömviskare
  • Solens Daisy Meadow
  • Eikhaugen's No More Trouble
  • Casinos Carduus Crispus
  • Shimmers Dark Romance