Froste + Senap

08.04.2023

Syftet med kullen är att utavla från de kända leden och samtidigt frambringa duktiga hoppare, med bra temperament och det som krävs för att kunna prestera på banan. Mer info publiceras när kullen har anlänt.

  • Datum för parning: 07.03.2023
  • Beräknad födsel: 08.04.2023
  • Inavelskoefficient: 0%
  • Närmsta besläktning: Sheldon, Tess, Adde, Saga
  • Tema: From the...
  • Pris: 1200 kr st