Garantier

Före & efter köp av hoppkanin från Kiedings Kaniner


Din kanin från Kiedings Kaniner är alltid:

- Könsbestämd
- Färgbestämd
- Bettfelskontrollerad
- Kloklippt
- Hälsokontrollerad
- Efter sunda linjer och friska föräldradjur
- Omsorgsfullt hanterad och socialiserad
- Registrerad i SKHRF


I samband med köp medföljer:

  • - Hemgångsråd från SKVF
  • - Härstamningsbevis
  • - Övergångsfoder
  • - Livslång support
  • - Ägarregistrering i SKHRF
  • - Återlämningsgaranti

  • Om kaninen avlider inom 1 vecka efter leverans har köparen förtur att välja en ny unge ur nästa lämpliga kull. Är denna kull dyrare får köparen betala mellanskillnaden vid leverans.
  •  Om kaninen avlider inom 1 månad efter leverans har köparen halva köpsumman innestående vid ev. ytterligare köp från uppfödningen.
  • Om kaninen visar sig ha en genetisk defekt har köparen förtur att välja en ny unge ur nästa lämpliga kull. Är denna kull dyrare får köparen betala mellanskillnaden vid leverans.Ovanstående gäller bara kaniner födda med gårdsnamnet Kiedings, alltså enbart kaniner från uppfödningen.