Minst 1 av ungarna stannar. Den unge som ev. blir till salu i framtiden publiceras i en separat annons. Intresse tas alltså inte emot i nuläget :)