Dagens kända hoppled & defekter hos våra svenska hoppkaniner

Detta är en sammanfattning av alla defekter som uppkommit hos våra hoppkaniner och deras gemensamma nämnare i släktskapen. Listorna är skapade i syfte att informera vilka kaniner det rör sig om och förhoppningsvis främja till ett sundare avelsarbete (där dessa alltså bör undvikas eller åtminstone avlas bort från).

Exempel på några defekter är: Bettfel, max factor, mupp, hippo, kryptorchid med flera. Avel på dessa defekter är enligt lagen L 80, kap 4, 3 §, förbjuden då detta kan medföra lidande för avkommorna.

Listorna uppdaterades senast 2021. 

Gullan

01.01.2021
Gemensam nämnare: Nordanvindens Twilight Snow "Gullan"

Zorro

01.01.2021
Gemensam nämnare: Snöflingans Zorro Zero Boy

Hilda/Gia/Bove

01.01.2021
Gemensam nämnare: Ch Hilda Zonett "Hilda" / Gt Ch Giant Diablo "Gia" / Ch From Above "Bove"

Övriga

01.01.2021

Övriga kaniner kopplade till defekter

Skåningen

01.01.2021
Gemensam nämnare: Laylock's Flames of Fame "Skåningen"

Exit

01.01.2021
Gemensam nämnare: Mellangårdens Ch Exotic Lasting "Exit"

Elliot

01.01.2021
Gemensam nämnare: S Ch Prins Elliot "Elliot"

När man benämner en kanin som besläktad inom hoppvärlden brukar man syfta på att kaninen har någon av nedanstående hoppkaniner i stammen. En relativt vanlig missuppfattning är att dessa kända hoppkaniner lämnat oönskade defekter eller varit ovanligt duktiga, men detta är inte nödvändigtvis fallet, även om många varit väldigt begåvade.


Information och bilder hittade på Kaninhoppning.iFokus, Kända Hoppkaniner, Kullreg och Hopregister.kaninhop.dk samt uppfödare och ägares egna hemsidor.