Om hoppkaniner

Bra att veta!

Kaninhoppning

07.04.2017

Kaninhoppning är en sport som går ut på att föraren ska leda sin kanin genom en anvisad bana, med ett antal hinder. Den kanin som kommit igenom banan med minst antal fel och på kortast tid vinner. Kaninhoppningen startades i slutet av 1970-talet, av en liten kaninklubb i södra Sverige.

Kända hoppled

06.04.2017

När man benämner en kanin som besläktad inom hoppvärlden brukar man syfta på att kaninen har någon av nedanstående hoppkaniner i stammen. En relativt vanlig missuppfattning är att dessa kända hoppkaniner lämnat oönskade defekter eller varit ovanligt duktiga, men detta är inte nödvändigtvis fallet, även om många varit väldigt begåvade.